Ochrana životného prostredia

Používanie ECO papierových tašiek šetrných k životnému prostrediu  a ich výroba je cesta,  ktorou môžme prispieť k ochrane životného prostredia a zachrániť našu planétu.

 • Ľudia  po celom svete pochopili a uvedomili si že bežné používanie plastových tašiek je nezodpovedné a neudržatelné.
 • Jenorazové plastové tašky sú dobre známe zasahovaním do ekosystémov, povodňami,  upchávaním potrubia a kanalizácie.
 • V Europe sa používa  neuveriteľných viac ako 800 tisíc ton jednorazových plastových tašiek.
 • Z prieskumu vykonanom Európskou Komisiou v roku 2011 viac ako 70%  per cent respondentov súhlasilo s potrebou zákazu používania plastových tašiek v celej Európe. 
 • V USA približne 100 billiónov z 380 billionov plastových tašiek sú jednorazové tašky .
 • Približne 12 miliónov barelov ropy je potrebné k výrobe tohto množstva plastových tašiek.
 • Na Slovensku sa plastové tašky stávajú stavebným materiálom pre vtáctvo a sú zaznamenané prípady úhynu tohto druhu pri zamotaní sa do materiálu tašky alebo upchatím –zabandážovaním tráviaceho traktu vedúceho k úmrtnosti hladom.
 • Rozpadnuté zvyšky plastu sa môžu stat toxickými a tie môžu byť strávené nič netušiacimi zvieratami.
 • Najmenej 267 morských druhov trpí  zamotaním sa alebo strávením odpadu v mori. Približne 90% tohto odpadu pochádza z plastov.
 • “46,000 kusov plastického odpadu pláva v každej míle štvorcovej v oceáne”,  odhaduje Program OSN pre životné prostredie
 • Voľne vyhodený odpad (littering) môže znížiť krásu a atraktivitu krajiny a  poškodiť turizmus.  Priťahuje ďalší odpad a vytvára iné ilegálne skládky ako skládka pri Snilovskom sedle, Vrátna.
 • Štúdia litteringu z roku 2005 ukázala okolo 35%  objemu plastového odpadu  na Slovensku (PET a iné plasty) z celkového odpadu ako sklo, papier, hygienické potreby, kovy, konzervy.

Objem nerozložiteľného plastového materialu z celkového odpadu na Slovensku v %:

 • Vrátna-Snilovské sedlo  68,6%
 • Strečno- Starý Hrad  67,19%
 • Vodné dielo Žilina – 80,02%
 • Park Prešov – 60%
 • Bratislava – 56,13%