Naša filozofia

Spolupracujeme s občianskym združením Rogilion , cez projekty na ochranu životného prostredia  pomáhame  našej prírode.

S hrdosťou Vám predstavujeme naše ekologické projekty:

 • Zalesnenie Vysokých Tatier,
 • Ochrana vzácneho druhu vtáctva ako Drop Veľký,
 • Vzdelávacie programy pre školy

Pomáhame obnoviť naše puto s prírodou :

 • Podporou rozumného nakupovania,
 • Pomáhame ľuďom zmenit správanie nakupovania a tak pomôcť životnému prostrediu,
 • Aktívne sa zúčastňujeme ekologických projektov,
 • Podporujeme aktivity “zeleného obchodu”,
 • Dávame ľudom pocit že chcú vykonať niečo pre našu planétu ako ju poškodzovať,
 • Posiľňujeme imidž našej krajiny,
 • Snažíme sa dodržiavať smernicu EU 94/62/ES znižovaním plastového odpadu prechodom na používanie papierových ECO tašiek,
 • Pomáhame napľňat Národný Enviromentálny Akčný Program II